PDKS Yazılımı,PDKS Programları,PDKS Puantaj Yazılımları

PDKS YAZILIMI ( PDKS Programları / PDKS Puantaj Yazılımları )

PDKS Programı, PDKS cihazlarından aldıkları verileri veritabanına kayıt eder. Toplanan bu verilerden işletmenin farklı departmanları için ihtiyaç duyulan raporları (insan kaynakları için giriş çıkış ve puantaj raporları, üretim departmanı için üretim sahasında geçirilen süre vb.) üretir. Ayrıca işletme içerisinde kullanılan BORDRO YAZILIMLARI, ERP YAZILIMLARI vb. yazılımlar ile entegre olabilen PDKS Yazılımları puantaj, ücret hesaplama, üretim süreleri vb. hesaplamaları çok kısa sürelerde ve hatasız yapabilir.

PDKS Programı geliştirildikleri yazılım dillerine, kullandıkları veritabanlarına, haberleşebildikleri PDKS Cihazlarına göre gruplandırılabilirler. Yazılımcılar günümüzde uygulamalarını geliştirirken C#.Net, VB.Net, Java, Delphi vb. yazılım geliştirme dillerini kullanmaktadır. Bu uygulamalarla PDKS Programının kullanıcı ara yüzü (GUI Guide User Interface) geliştirilir. Bu arayüzlerde son kullanıcıların (Bilgi İşlem Personelinin) herhangi bir değişiklik yapma imkânı genellikle olmamaktadır. Bu yüzden de işletmeler PDKS Yazılımlarını seçerken kullanıcı ara yüzlerinin anlaşılır, istenilen raporları üretebilen ve belli oranda kullanıcı tarafından kişiselleştirilebilen (farklı dillerde kullanım, ekrandaki nesnelerin yeniden adlandırılabilmesi, nesneleri yerlerinin değiştirilebilmesi vb.) vb. özelliklere sahip olmasına özen göstermelidir.

Özellikle büyük ve orta ölçekli işletmelerin PDKS Programını seçerken dikkat etmeleri gereken en önemli nokta PDKS Programının kullandığı veritabanıdır. MySQL, Firebird, Access vb. ücretsiz ve/veya verimi düşük, işletmede kullanılmakta olan bordro ve ERP yazılımları ile entegrasyonda zorluklar çıkaran veritabanları kullanan yazılımları tercih etmememlidirler. Bunların yerine Bordro ve ERP yazılımlarının birçoğunun da tercih ettiği MSSQL, ORACLE, DB2 vb. güçlü, performanslı, yedeklenmesi ve bakımı kolay, arkasında bir kurum bulunan veritabanlarını kullanan PDKS yazılımlarını tercih etmelidirler.

PDKS Yazılımı seçiminde bir diğer önemli husus da PDKS Programının güncel ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde güncelleniyor olması ve arkasında konusunda uzman yazılım ekibinin bulunmasıdır.