Personel Devam Kontrol Sistemlerinin (PDKS) İşletmeler İçin Önemi Nedir?

Personel Devam Kontrol Sistemlerinin (PDKS) İşletmeler İçin Önemi Nedir?

Günümüzde işletmeler PDKS Sistemlerini yaygın olarak kullanmaktadır. İhtiyaç duydukları raporların bir kısmını PDKS Programlarından alan işletmeler, bir kısmını da PDKS Yazılımlarından elde edilerek BORDRO ve ERP yazılımlarına aktarılan verilerden alırlar. Bu sayede işletmeler personel yönetimi ve personel verimlilik değerlendirmesi için iş gücü harcamaz. Bunun yanında objektif (tarafsız) ve hatasız bir değerlendirme aracına sahip olurlar.

Birçok işletme PDKS sistemini seçerken PDKS cihazlarının özelliklerine bakarak karar verir. PDKS Sisteminin seçimini genellikle alacağı PDKS cihazının personel kapasitesi, kayıt kapasitesi, görünüşü, sesli ve ışıklı uyarıları vb. özelliklerine bakarak yapar. PDKS yazılımları da diğer yazılımlar gibi elle tutulamadıkları için ilk satın alma sürecinde kendilerinden çok bahsedilmez. İlk satın alma süreçlerinde geri plana atılırlar. PDKS programları çoğu zaman PDKS Cihazlarının yanında hediye/bonus olarak sunulurlar. Fakat PDKS yazılımlarının değeri genellikle iş işten geçtikten sonra anlaşılır. PDKS Cihazları belirlenen noktalara monte edilir. Turnikeler ve kapılar PDKS Cihazları ile kontrol altına alınır. Sistemin ilk çalıştırılması ve devreye alınmasından sonra sıra işletmenin ihtiyaç duyduğu raporları almaya ve PDKS cihazlarını yönetmeye gelir. PDKS Cihazları ile birlikte hediye olarak sunulan PDKS Yazılımları işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamakta genellikle yetersiz kalırlar. Şartnamelerde veya taleplerde PDKS Yazılımının özellikleri hakkında detaya inilmediği için genellikle ikinci bir satın alma süreci yaşanır.