Personel Devam Kontrol Sistemleri (PDKS) Nedir? | PDKS Programı

Personel Devam Kontrol Sistemleri (PDKS) Nedir?

PDKS, Personel Devam Kontrol Sistemi ifadesinin kısaltmasıdır. İşletmelerde çalışan personellerin, normal çalışma mesailerini, fazla mesailerini, eksik çalışmalarını, ücretli ve ücretsiz izinlerini, görevlendirilmelerini, yıllık izinlerini vb. hareketlerine ait saat ve günlerini takip ederek puantaj oluşturan otomasyon sistemine kısaca PDKS Sistemi adını veriyoruz.

PDKS Sistemlerinin işletmeler için kritik derecede önemli hale gelmesinin en büyük nedeni, personel devam takip işlemlerinin insan hatalarından arındırmak, daha hızlı ve daha doğru maaş hesabı yapabilmek, iş gücü kaybını minimum seviyelere indirmektir. Ayrıca PDKS Sistemlerinin maliyetleri düşüktür ve sisteme ödenen paranın çok kısa bir süre içerisinde işletmeye geri kazandırılmasını sağlar. Personel devam takibi ve puantaj hesaplama işlemleri için ayrıca personeller görevlendirmeye gerek kalmadığından, PDKS Sistemlerinin kısa bir süre içerisinde geri dönen ilk yatırım ve sistem bakım-destek maliyeti dışında bir maliyeti yoktur. Bunun yanında Personel Devam Kontrol Sistemleri yıllık izin kullanmazlar, hastalanmazlar, molaya ihtiyaçları yoktur, 7/24 aynı kararlılık ve performans ile çalışırlar.

Günümüzde personel istihdam eden bütün firmalarda kullanılmakta olan PDKS Sistemleri kullanıldığı işletmenin yapısına, personel sayısına, çalışma sistemine (vardiyalı, vardiyasız vb.) bağlı olarak değişiklik gösterse de iki ana unsurdan oluşmaktadır. Bunlar YAZILIM ve DONANIM unsurlarıdır.