PDKS Nedir?

PDKS - Personel Takip Sistemi

PDKS, Personel Devam Kontrol Sistemi ifadesinin baş harflerinden oluşan kısaltmasıdır. Personel Takip Sistemi - PTS olarak da bilinen PDKS sistemlerinin temel amcı, çalışanların işe geliş ve gidiş saatlerini kayıt altına almak, puantaj oluşturmak ve maaş hakedişlerini hesaplanmaktır. Personel Takip Sistemlerini genellikle işletmelerin İnsan Kaynakları ve Muhasebe departrmanları tarafından kullanılır. İşletmeye hangi PDKS sistemlerinin satın alınacağına ise genellikler Satın Alma veya Bilgi İşlem departmanları karar verir. Bu durumun doğal sonucu olarak da işletmeler ihtiyaçlarını %100 karşılayacak Personel Takip Sistemine birkaç hatalı satın alma deneyiminden sonra ulaşabilmekteler.

Personel Takip Sistemlerini üç ana gruba ayırabiliriz. Personel Devam Kontrol Sistemlerinde kullanılmakta olan PDKS cihazlarından adını alan bu üç grup; Yüz Okuma, Parmak İzi Okuma ve Kartlı Personel Takip Sistemi olarak bilinmektedir.
Paranızı ve zamanınızı boşa harcamadan, ihtiyaçlarınızı %100 karşılayacak olan doğru PDKS Sistemini satın almak ve kurmak için alanında uzman ekibimize ücretsiz danışabilirsiniz.

Personel Takip Sistemleri ayrıca işletmelerde çalışan personellere ait;
 • Normal çalışma mesaileri,
 • Fazla mesaileri,
 • Eksik çalışmaları,
 • Ücretli izinleri,
 • Ücretsiz izinleri,
 • Mazeret izinleri,
 • Yıllık izinleri,
 • Doğum izinleri,
 • Evlilik izinleri,
 • Ölüm izinleri,
 • Görevlendirilmeleri,
 • Ücretli raporlu izinleri,
 • Ücretsiz raporlu izinleri,
 • Mola
vb. hakedişlerine ait zaman bilgilerini kayıt altına alır ve depolar.
Depolanan kayıtlardan, işletme ihtiyaçları doğrultusunda;
 • Giriş / Çıkış Raporları,
 • Geç gelenler raporu,
 • Erken çkanlar raporu,
 • İşe gelmeyenler (Devamszılar) raporu,
 • İzinliler raporu,
 • Raporlular izinleri,
 • İşletme içerisinde olanlar raporu,
 • Fazla mesai yapanlar raporu,
 • Yıllık İzin hakediş raporu,
 • Mola kullanım raporu,
 • Puantaj raporu,
 • Hakediş raporu,
 • Ücret pusulası,
 • Avans, Kazanç ve Kesinti raporları
vb. raporları hazırlar.

Personel Devam Kontrol Sistemlerinin temeli öğesi vardır. Bunlar PDKS Cihazları ve PDKS Programıdır. Bunlardan herhangi bir tanesi göz ardı edilmemelidir. Bu iki öğe birbirleri ile %100 uyumlu olmalıdır. Aksi durumda satın alacağınız Personel Takip Sistemi işinizi kolaylaştırmak yerine zorlaştıracaktır.

Kullanmakta olduğunuz Personel Devam Kontrol Sistemi sizi EXCEL tablolarına makküm etmişse ve/veya günde 30 skdan fazla zamanınızı alıyorsa, doğru Personel Takip Sistemini KULLANMIYORSUNUZ demektir. Hiç vakit kaybetmeden uzmanlarımız ile iletişime geçmelisiniz.